De uitslag van de verkiezingen van woensdag 22 november 2023 is bekend! Op deze pagina vindt u alle uitslagen, processen-verbaal en andere officiële documenten. 

Definitieve uitslag op partijniveau:

  Klik op de tabel om deze te vergroten.

 Klik op de grafiek om deze te vergroten.

Vergelijking met de verkiezingen van 2021:

 Klik op de grafiek om deze te vergroten. 

 Klik op de grafiek om deze te vergroten.

Documenten na hertelling 28 november

Dinsdagmiddag 28 november 2023 is tijdens een extra zitting van het Gemeentelijk stembureau de verkiezingsuitslag van stembureau 7 (Gorredijk, RK-kerk) onderzocht. De stembiljetten en de stempassen, volmachten en kiezerspassen van zijn opnieuw geteld. Daaruit bleek dat er inderdaad een fout is gemaakt bij het vaststellen van de uitslag. Er was bij kandidaat 3 van lijst 3 (GL/PvdA) één stem teveel geteld en bij kandidaat 1 van lijst 13 (DENK) één stem te weinig.

De stemaantallen zijn gecorrigeerd en het telbestand is aangepast. De gecorrigeerde uitslag is doorgegeven aan de Kiesraad. Download hier het proces-verbaal P2a, het corrigendum Na 14-2 en het aangepaste .csv-bestand. 

Downloads

Hieronder vindt u het controleprotocol, alle processen-verbaal en het .csv-bestand van de telling. 

Processen-verbaal van de woensdag