Aanplakborden

Verspreid door de gemeente staan vanaf half mei aanplakborden voor de verkiezingen. De politieke partijen mogen hierop zelf hun verkiezingsposter plakken. 

Locaties

De borden staan op de volgende locaties: 

 • Bakkeveen: hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)
 • Beetsterzwaag: hoek Commissieweg / It Merkelân
 • Frieschepalen: hoek Tolheksleane / De Kolk, op het grasveld bij de school
 • Gorredijk: Hegedyk tegenover de begraafplaats
 • Hemrik: hoek Binnenwei / Ikesingel
 • Jonkerslân: hoek Fûgelsang / Jelle Beenenwei
 • Langezwaag: hoek De Klamp / De Finne, op het grasveld bij de school
 • Lippenhuizen: hoek De Buorren / Bûkenhage, ter hoogte van de kerk
 • Luxwoude: bij viaduct A7
 • Nij Beets: Van den Bruggenstrjitte, bij school De Jasker
 • Olterterp: Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek
 • Siegerswoude: hoek Foarwurk / Bremerwei (shared space kruispunt)
 • Terwispel: hoek Kolderveen / Bûtewei / Tolhûsleane
 • Tijnje: Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden
 • Ureterp: hoek Weibuorren / De Gilden
 • Wijnjewoude: hoek Merkebuorren / Te Nijenhuiswei