Op deze pagina vindt u alle uitslagen, processen-verbaal, het overdrachtsdocument en het verslag van het controleprotocol van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart 2023. 

Totaaluitslag (op kandidaatniveau en per stembureau)

Proces-verbaal van de totaaluitslag

Processen-verbaal van de tellingen op partijniveau op de stembureaus

Telling per stembureau op kandidaatniveau

Overdrachtsdocument

Verslag controleprotocol