Organiseert u een oudejaarsactiviteit? Vraag subsidie aan. Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u vóór 1 november 2023 een subsidieaanvraag indienen. De gemeente Opsterland stelt dit soort initiatieven bijzonder op prijs.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden. 

 • De festiviteiten zijn openbaar toegankelijk.
 • De festiviteiten vinden plaats tussen oudejaarsdag 31 december 10.00 uur en nieuwjaarsdag 1 januari 05.00 uur.
 • De festiviteiten zijn in overwegende mate gericht op het tegengaan van overlast op oudejaarsdag en -nacht, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het bevorderen van de samenhang in de dorpen en kernen.
 • De festiviteiten dienen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van verschillende leeftijds- en doelgroepen in het dorp, bijvoorbeeld door het organiseren van een vuurwerkshow en een oud- en nieuwfeest tijdens de jaarwisseling.
 • Er wordt per dorp slechts subsidie verstrekt aan één aanvrager. Per aanvraag kunnen meerdere activiteiten worden gesubsidieerd.
 • Indien er meer aanvragen uit één dorp komen, zullen we bevorderen om deze activiteiten te bundelen.
 • De subsidie voor de festiviteiten bedraagt van een minimum van € 500 per activiteit, tot een maximum van € 3.000 per aanvraag. De hoogte van de subsidie bedraagt een maximum van 70% van de van de subsidiabele kosten.
 • De beschikking tot subsidieverlening wordt vóór 20 december 2023 vastgesteld en voor eind december 2023 uitbetaald.
 • Voor deze subsidieverlening zijn de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, de  Algemene subsidieverordening Opsterland(externe link) en de Subsidieverordening Oudejaarsactiviteiten(externe link) van toepassing.
 • Verplicht is om de activiteiten uit te voeren zoals in de aanvraag is aangegeven.
 • De aanvrager moet binnen twee weken na het betreffende jaarwisselingsfeest door middel van een foto en een kort inhoudelijk verslag aantonen dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Aanvraag

Direct regelen

Bent u van plan om een oudejaarsactiviteit te organiseren binnen de gemeente Opsterland? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie oudejaarsactiviteit' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie oudejaarsactiviteit.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u uw plannen bespreken? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland