Heeft u de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie? Dan mag u ook in Nederland stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U kunt ook stemmen in het land van herkomst. U moet wel kiezen: twee keer stemmen mag niet. 

Als u in Nederland wilt stemmen, moet u vooraf een Y-32 formulier invullen. Hiermee registreert u zich bij de gemeente en verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten. 

U kunt het formulier online invullen met uw DigiD. Uiterlijk 23 april 2024 moet het bij ons binnen zijn. 

Registreren Europese Verkiezingen

Lukt digitaal invullen niet? Download het formulier dan als PDF. Stuur het formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

  • Gemeente Opsterland
    T.a.v. Verkiezingen
    Postbus 10.000
    9244 ZP Beetsterzwaag

Al eerder geregistreerd? 

Heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Maar wilt u in 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt? Neem dan contact met ons op om uw eerdere registratie in te trekken.