Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezingen in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief. 

Stemmen via een volmacht

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. Bent u inwoner van Opsterland en wilt u een schriftelijke volmacht regelen? Vul dan het volmachtformulier in. Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij ons binnen zijn.

Per brief stemmen

Heeft u een buitenlands postadres? Dan kunt u ervoor kiezen om per brief te stemmen.  U regelt dit via de gemeente Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 binnen zijn.