Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u in de meeste gevallen een sloopmelding doen. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig.

Direct regelen

Sloopmelding

Wonen

Voorwaarden

Wanneer doet u een sloopmelding?

U doet een sloopmelding als:

Als het gaat om een gebouw van voor 1994 moet daar een asbestinventarisatierapport voor worden opgesteld. Een asbestinventarisatiebedrijf kan na inspectie zo’n rapport voor u opstellen. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt op de website van Stichting Certificatie Asbest www.ascert.nl

U kunt volstaan met een sloopmelding zonder asbestinventarisatierapport, wanneer u particulier bent en u verwijdert:

  • niet meer dan 35m2 geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen (geen dakleien);
  • niet meer dan 35 masbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking;
  • asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal.

U mag deze materialen zelf verwijderen en u mag het asbest inleveren bij de Milieustraat.

Let op: materiaal dat op asbest lijkt moet als asbest worden behandeld.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

  • bij sloopwerkzaamheden aan een rijksmonument;
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

Wanneer hoeft u niets te doen?

U hoeft niets te doen als:

  • als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt en als u bij de sloop geen asbest verwijdert;
  • als de sloopwerkzaamheden geen rijksmonument betreffen.
  • als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Let op: materiaal dat op asbest lijkt moet als asbest worden behandeld.

Aanvraag

Hoe doet u een sloopmelding?

U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket online (OLO). Dit moet u minimaal vier weken van te voren doen. Tegelijk met de sloopmelding moet u, indien nodig, het asbestinventarisatierapport indienen.

Vijf dagen in plaats van vier weken van tevoren:

  • als u als particulier maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbesthoudende materialen, niet-gelijmde of asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal per perceel verwijdert, moet u de melding uiterlijk vijf dagen van tevoren doen;
  • bedrijven die in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw sloopwerkzaamheden uitvoeren.

Brief met akkoord

U ontvangt een brief als uw sloopmelding akkoord is. Voor particulieren die zelf hun (asbesthoudende) sloopmateriaal naar de Milieustraat brengen geldt dat zij deze brief mee moeten nemen.

Kosten

Aan de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland