Preventie agenda

Bij de gemeente Opsterland vinden we het belangrijk dat iedereen meetelt en meedoet. Samen met u zorgen we daarvoor. In onze dorpen is de ‘krêft van de mienskip’ groot. Die saamhorigheid van de dorpen willen we samen met u verder versterken. Dat is de krêft van de mienskip, dat is de krêft van Opsterland.

Wat is de preventie agenda?

De gemeente Opsterland heeft dus een duidelijke ambitie die we gaan realiseren met deze preventieagenda. Hiermee willen we bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Deel uw ideeën met ons!

Hoe zou u willen bijdragen aan preventie en vitale dorpen? 

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. We zoeken naar manieren hoe iets wél kan. Want we willen gezond wonen in onze vitale dorpen. Heeft u een idee of bent u al ergens mee bezig waar u ons of anderen voor nodig hebt? Deel het met ons via onderstaande link.

Deel uw idee of plan

Preventie agenda

Preventie Agenda Opsterland 2021-2030

Deze Preventie Agenda Opsterland 2021-2030 biedt een kader waarmee de gemeente in de komende jaren keuzes kan maken voor inzet en ondersteuning van inwoners, volop gebruikmakend van de krêft van de mienskip.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland