Sterk in het leven staan begint al heel vroeg. Vanaf het moment dat u geboren wordt. Als ouders hulp bij het opvoeden willen inschakelen, investeren we daar graag in.

Heeft u een idee? Deel het met ons!

Met deze preventie-agenda willen we bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij preventie in onze gemeente uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Deel uw ideeën met ons! Hoe zou u  willen bijdragen aan onze vitale dorpen?

Hieronder vindt u zeven actielijnen die we elk jaar willen vertalen naar concrete inspanningen. Heeft u hiervoor een idee of bent u al ergens mee bezig waar u ons of anderen voor nodig hebt? Deel die plannen met ons via

gemeente@opsterland.nl

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. We zoeken naar manieren hoe iets wél kan. Want we willen gezond wonen in onze vitale dorpen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland