In het organogram ziet u hoe de gemeentelijke organisatie is opgebouwd. 

Organogram gemeentelijke organisatie

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Lycklamahûs