Omgevingsplan wijzigen

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Het omgevingsplan is zichtbaar in het Omgevingsloket via Regels op de Kaart.

Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen, bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont. Hoewel iedereen een wijziging kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten, zoals de bouw van een nieuwe woonwijk aan de rand van het dorp. Voor kleinere projecten is het vaak mogelijk om via een omgevingsvergunning af te wijken van het omgevingsplan. De procedure daarvoor is bijna altijd korter en goedkoper. In overleg met de gemeente kunt u bepalen welke procedure het meest geschikt is in uw situatie.

Wij adviseren u om voor het wijzigen van het omgevingsplan eerst een principeverzoek in te dienen. Daarmee kunt u een inschatting krijgen van de kansen voor de omgevingsplanwijziging.

Wat kost het?

In de tarieventabel bij de legesverordening zit een overzicht van de kosten voor het wijzigen van het omgevingsplan en andere mogelijke procedures. Let op: deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

Hoe lang duurt het?

Het wijzigen van een omgevingsplan kost veel tijd. Ga ervan uit dat je minstens een jaar bezig bent, voordat de wijziging is vastgesteld. Bij zienswijzen en/of beroep kan het veel langer duren.