Olterterp, ten oosten van Beetsterzwaag, is het kleinste dorp van de gemeente met ongeveer 90 inwoners. In Olterterp staat een kerk uit 1415 met een toren uit de 18e eeuw.

In de aan Sint-Hippolytus gewijde kerk liggen op de kerkvloer 17de- en 18de-eeuwse zerken. Aan de wanden hangen rouwborden uit de 18de eeuw voor leden van belangrijke families die in de omgeving buitens bezaten: Boelens, Lycklama à Nijeholt en Hemminga. Het kerkgebouw is opgetrokken uit kloostermoppen in gotische stijl. De kerk is in beheer bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er worden regelmatig concerten gegeven.

In 1793 werd Boelensstate gesticht. Dit buitenverblijf werd in 1907 vervangen door Huize Olterterp, een gepleisterde villa met een schilddak in een zakelijke vernieuwingsstijl. Huize Olterterp is nu in gebruik bij It Fryske Gea. Er staat een koetshuis bij en aan de Van Harinxmaweg staan twee dienstwoningen. Dichterbij Beetsterzwaag staat het herenhuis De Horst, in 1907 gebouwd naar ontwerp van de Beetsterzwaagster architect Luitje de Goed in vernieuwingsstijl.

In Olterterp staat het karakteristieke hotel-restaurant het Witte Huis. Een prachtige plek om te logeren en voor een bezoek aan het terras. Het Witte Huis in Olterterp is een mooi beginpunt van wandelingen door Park Olterterp over het Van Boelensommetje.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen