Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. 

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

  • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan €2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
  • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
  • u de aanslag langer dan twee maanden geleden betaald heeft;
  • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie;

u in het bezit bent van meerdere voertuigen.

Bijzonderheden

Bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen zal ook rekening worden gehouden met de kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm kan van invloed zijn op de berekening van de kosten van bestaan en op de berekening van de woonlasten. De kostendelersnorm houdt in dat er voortaan niet alleen gekeken wordt naar het inkomen van aanvrager en eventueel zijn of haar partner maar ook naar de gegevens van meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Tips

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland