In negen stappen brengt u tijdens de verkiezingen uw stem uit:

U krijgt een stempas, u kiest een kandidaat en u gaat naar het stemlokaal.
U levert uw stempas in en laat uw legitimatiebewijs zien. U krijgt een stembiljet. Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kan iemand anders voor u stemmen.
U gaat naar het stemhokje, u kleurt één vakje rood en u levert uw stembiljet in.