De gemeenteraad van Opsterland is begonnen met het experiment raadsplein 'Wolkom yn ’e lobby'. Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden.

'Wolkom yn ’e lobby' vindt in principe iedere maand plaats voorafgaand aan de oriënterende raadsbijeenkomst van 19.30 uur tot uiterlijk iets voor 20.00 uur in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

Aanmelden

Direct regelen

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het raadsplein 'Wolkom yn 'e lobby'? Vul dan het formulier 'Aanmelden Wolkom yn 'e lobby'.

Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden. Als er geen onderwerpen zijn aangemeld voor 'Wolkom yn ’e lobby' start de oriënterende raadsbijeenkomst om 19.30 uur. Andere mogelijkheden om met de raadsleden van Opsterland in contact te komen kunt u vinden op de pagina 'Uw invloed' en in de gemeentegids.