Wethouder Marcel van Opzeeland is eerste locoburgemeester. Hij zit voor de partij Opsterlands Belang in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: marcel.van.opzeeland@opsterland.nl

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Monumentenbeleid
 • Project IKC Beetsterzwaag
 • Project Kortezwaag
 • Project MFA Tynje
 • Regiodeal
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Vergunningverlening
 • Wonen

Nevenfuncties Marcel van Opzeeland

 • Eigenaar Digital MvO (betaald)
 • Debattrainer Kennispunt lokale partijen (betaald)
 • Voorzitter commissie groen Tamariask Texel (onbetaald)
Marcel van Opzeeland

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland