Wethouder Libbe de Vries is derde locoburgemeester. Hij zit namens het PvdA in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: libbe.de.vries@opsterland.nl

Portefeuille

 • Cultuur
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE
 • Onderwijsbeleid
 • Participatiewet
 • Project De Skâns
 • Sportbeleid
 • Welzijn (Wmo)

Nevenfuncties Libbe de Vries

 • Lid Stuurgroep Sport in Opsterland (Sport Fryslân)
 • Voorzitter Bestuurscommissie Gezondheid (Veiligheidsregio Fryslân)
 • Lid Stuurgroep Vitale Regio Fryslân (Veiligheidsregio Fryslân)
 • Bestuurslid Zorg voor Jeugd (Sociaal Domein Fryslân)
 • Lid Algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Fryslân
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bedrijvenpark A7
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering Caparis NV
 • Lid bestuur stichting Lammert Heringafonds
 • Ambassadeur gehandicaptensport (Sport Fryslân)
 • Lid Stuurgroep Autisme Netwerk Friesland (ANF)

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

Wethouder Libbe de Vries

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland