Wethouder Libbe de Vries is tweede locoburgemeester. Hij zit namens het PvdA in het college van B en W.

Contactgegevens

E-mail: libbe.de.vries@opsterland.nl

Portefeuille

 • Ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving
 • Participatiewet
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Wmo
 • Ouderenbeleid
 • Welzijn
 • Gezondheidszorg
 • Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE
 • Onderwijsbeleid
 • Cultuur en monumentenbeleid
 • Sportbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Gemeentebedrijf

Nevenfuncties Libbe de Vries

 • Ambassadeur gehandicaptensport (Sport Fryslân)
 • Lid Stuurgroep Autisme Netwerk Friesland (ANF)
 • Lid Stuurgroep Sport in Opsterland (Sport Fryslân)
 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Stuurgroep Vitale Regio Fryslân Veiligheidsregio Fryslân
 • Bestuurslid Zorg voor Jeugd (Sociaal Domein Fryslân)
 • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW, NV Caparis)

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

 

 

Wethouder Libbe de Vries

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland