Het is goed om afval juist te scheiden. Maar wat hoort in welke bak thuis? Lees hieronder wat u in de biobak gooit en wat in de sortibak.

Wat hoort in de sortibak? (grijze restafval container)

Restafval is al het afval, dat niet apart kan worden aangeboden en niet in één van de andere containers hoort, zoals gft, textiel, glas en papier. Ook kunststoffen (plastics), blik en drankenkartons (melk- en sappakken) horen in de sortibak Omrin haalt de kunststoffen en andere grondstoffen er via nascheiding uit voor de gemeente. U kunt de sortibak tweewekelijks laten legen. Klein chemisch afval, asbest, papier, glas, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparaten/AEEA biedt u apart aan en horen niet in de sortibak thuis. Hiervoor kunt u op de milieustraat terecht. Huishoudelijk restafval wat in de sortibak hoort, wordt niet geaccepteerd op de milieustraat.

Wat hoort in de biobak? (groene gft-container)

  • Organisch keukenafval, zoals eierschalen, koffie(pads), theezakjes, etensresten (gekookt, gebakken of rauw);
  • Tuinafval;
  • Kattengrit met milieukenmerk (ook houtkorrels);
  • Biologisch afbreekbare zakjes met kiemplantlogo;
  • Mest van knaagdieren.

U kunt de biobak tweewekelijks laten legen, behalve in de maanden november, december en januari, dan wordt de biobak één keer geleegd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland