Wandelen in Opsterland

Een prachtig veelzijdig landschap waarin bossen en weilanden elkaar voortdurend afwisselen, dat is gemeente Opsterland. Beetsterzwaag is bekend vanwege een rijke historie kent vele monumentale panden zoals het Lycklamahûs en Huize Lyndenstein. Wandel je door de gemeente Opsterland, dan wandel je door een groene gemeente met een vleugje allure!

Vorstelijk Koningspad 

Opsterland heeft zo’n 270 kilometer wandelpad en er zijn 30 officiële wandelroutes. We lichten er een bijzondere wandelroute uit: het 'Vorstelijke Koningspad' rondom Beetsterzwaag. Deze wandelroute van circa 17 kilometer start in Beetsterzwaag, gaat via Olterterp richting de Hemrik en Lippenhuizen en vervolgens weer terug naar Beetsterzwaag. Op het gemeentehuis en andere plekken in Beetsterzwaag is binnenkort een gratis routekaart van de wandeling verkrijgbaar. Meer mooie wandelroutes kunt u vinden via: www.wandelnet.nlwww.routeyou.com of www.wandelknooppunten.eu 

Beschrijving Vorstelijk Koningspad

Start bij het gemeentehuis van Opsterland, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Steek de straat over met de rug naar het gemeentehuis. Loop de 'Overtuin' in, over het pad. Neem de afslag naar rechts (bij links afslaan kom je bij de tropische kas, zeker een bezoekje waard). Bij de uitgang van de Overtuin, links. Op de driesprong rechts. Daarna op driesprong met Vlaslaan links.

Op de viersprong rechts met vervolgens links boerderij/gemeenschapscentrum 'de Buorskip', markeringpaal 91. De weg wordt onverhard met rechts de 'de Van Teijens Fundatie'. Vervolg het onverharde pad. Hier ook rood/witte markeringen van LAW pad. Ga via plankier slootje over.

Verderop buigt het pad naar rechts. Aan de rechter kant van het pad is een weiland met paal met een (bewoond) ooievaarsnest. Daarachter ligt huize Olterterp verscholen tussen de bomen (nu hoofdkantoor van het 'It Fryske Gea', provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân). Ter hoogte van de ooievaarspaal links (1,65 km) in de richting van het mooie oude kerkje van Olterterp (de Sint-Hippolytus kerk is rond 1500 gebouwd). Op het fietspaadje achter het kerkje bij markeringpaal 76 rechts.

Steek de weg over bij hotel/restaurant 'Het Witte Huis'. Loop naar links voor het hotel langs. Ga rechts over het parkeerterrein en neem het meest rechtse bospad, bij markeringpaal 75 en bord/markering Koningspad. Vervolg dit pad tot aan de vijver. Ga links om en rond de vijver en vervolg in dezelfde richting, over het bruggetje rechts. Eerste kruispunt rechtdoor mee met LAW. Op volgende driesprong met LAW markering, links (3,3 km ), houtsnijkunst op boom recht voor. Na +/- 200 m bij paal 84 volg route 24 rechtdoor en verlaat LAW. Na ongeveer 15 m rechts af op pad met paardenpad ernaast.

Het pad komt uit bij een klinkerweg (markering Koningspad rechts op paaltje voor de oversteek, 4,4 km), de weg oversteken. Vervolg het brede  bospad, niet het mountainbike-pad. Verderop komt een stukje hei dat via bosschages uitkomt op het geasfalteerde fietspad. Ga hier naar links.

Volg het fietspad en steek het via het bruggetje het 'Alddjip' over (markering LAW, 5,2 km). Bij het bereiken van de bosrand met grote glijbaan verlaat u het fietspad en ga naar links. Even verderop buigt het pad naar rechts, over een vee-rooster (of door hekje) en u negeert het pad naar links. Na nog een klaphekje loopt het pad tussen de weilanden door.

Op de driesprong bij de boerderij rechts het asfaltweggetje op. Op het volgende kruispunt afslag links asfaltweggetje Himrikerpaed. Op het kruispunt de weg oversteken aan de overkant klein eindje fietspad rechts (Binnenwei) en meteen links het onverharde pad in met  LAW markering (bij infobord Berchebosk).

Bij de Compagnonsfeart rechts af, asfaltweggetje gaat later over in fietspad. Bij paal 79 (9.75 km) rechts bospad in, LAW markering rood-wit. Bij einde bospad (10,70 km) op fietspad links, bordje Koningspad op paaltje rechts.

Na ruim 700 m rechts, Ald Hearrewei (LAW rood-wit, markeringpaal 40). Op kruising met Bûtewei rechtdoor (markeringpaal 43). De Butewei gaat na het bruggetje over het Alddjip, over in de Zandlaan (13,7 km). Bij paal 30 meteen na het bruggetje links (13,8 km ), pad langs de bosrand. Rechts markering Koningspad. Op kruising net na een bruggetje met links in de verte een bank aan bosrand, hier rechts(14,3km).

Op T-kruising  (14,9 km ) links. Na huisnummer 7 rechts, markeringpaal 34, bordje Koningspad. Steeds rechtdoor, op 3-sprong  met Merkelân links. Bij wit hek voor appartementengebouw rechts (rood-witte markering) (tegenover nummer 41). Vlak voor de vijver links, rood-witte LAW volgen, dit is de Overtuin van Lyndensteyn. Bij Hoofdstraat aangekomen rechts en doorlopen tot het Gemeentehuis van Opsterland ( 16,5 km).