De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Contactgegevens

burgemeester@opsterland.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken
 • Communicatiebeleid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Democratie en bestuur
 • Deregulering
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking en P10
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Relatiebeheer
 • Toezicht en handhaving

Nevenfuncties Lex Roolvink

 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO)
 • Lid Adviesraad Fries Sociaal Planbureau
 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Regiegroep OWO-samenwerking

De bovenstaande nevenfuncties zijn functiegebonden en onbetaald.

  • Vertrouwenscollega bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
  • Secretaris Bestuur De Vierdaagse Sponsorloop (Vierdaagse van Nijmegen)
  • Lid Raad van Toezicht Hengelo Promotie
  • Eigenaar Sindaco Bestuur en Advies (geen activiteiten)
  • Lid Bestuur Stichting Brabantse Bronnen (Stichting is in liquidatie)
  • Voorzitter Stichting Zuiderwaterlinie Events (Stichting is in liquidatie)
  • Voorzitter Nederlandse Handboog Bond

  De bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

  • Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Enschede
  • Voorzitter Beheerstichting Zuiderwaterlinie

  Voor bovenstaande functies ontvangt Lex Roolvink presentiegeld

   Waarnemend burgemeester Lex Roolvink

   Meer informatie

   Heeft u nog vragen?

   Neem dan contact op met het Publiekscentrum

   Gemeente Opsterland