De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Contactgegevens

burgemeester@opsterland.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken
 • Communicatiebeleid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Democratie en bestuur
 • Deregulering
 • Integriteit
 • Intergemeentelijke samenwerking en P10
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Relatiebeheer
 • Toezicht en handhaving

Nevenfuncties Lex Roolvink

 • Voorzitter Commissie Bezwaarschriften gemeente Enschede
 • Voorzitter Beheerstichting Zuiderwaterlinie

Voor bovenstaande functies ontvangt Lex Roolvink presentiegeld

 • Vertrouwenscollega bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Secretaris Bestuur De Vierdaagse Sponsorloop (Vierdaagse van Nijmegen)
 • Lid Raad van Toezicht Hengelo Promotie
 • Eigenaar Sindaco Bestuur en Advies (geen activiteiten)
 • Lid Bestuur Stichting Brabantse Bronnen (Stichting is in liquidatie)
 • Voorzitter Stichting Zuiderwaterlinie Events (Stichting is in liquidatie)
 • Voorzitter Nederlandse Handboog Bond

De bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

Lex Roolvink
Waarnemend burgemeester Lex Roolvink

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland