Bij vrijwilligerswerk wordt al snel gedacht aan het bezoeken van zieken of boodschappen doen. Maar er is zo veel meer te doen, er is vrijwilligerswerk voor jong en oud. Of je nu veel of weinig tijd hebt. Kijk maar eens om je heen wat er allemaal dankzij het vrijwilligerswerk gebeurt.

Een kleine greep: de organisatie van de buurtbarbecue, DJ zijn voor jongeren in het jeugdhonk, elftalcoach bij de sportvereniging, bestuurslid zijn bij een vereniging, activiteiten organiseren voor kinderen, voorleesmoeder/vader zijn op school, dieren verzorgen in het dierenasiel. Het zijn zo maar enkele voorbeelden.

Naar de letter van de wet is het niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. Vrijwilligerswerk is werk waarvoor niet wordt betaald, hoewel een kleine vergoeding mogelijk kan zijn.

Aan de slag als vrijwilliger

Wilt u aan de slag als vrijwilliger, of zoekt u iemand die u kan helpen? Op de website www.romtefoartalint.nl kunt u op het prikbord een oproep doen en kijken waar vrijwilligers worden gevraagd. 

Romte foar talint

Welzijnsorganisatie Code Hans is op zoek naar dorpsprojecten, om zo op actieve wijze het vrijwilligerswerk te stimuleren. Op www.romtefoartalint.nl leest u meer over de dorpsprojecten en activiteiten die daarbij horen.

Dorpssteunpunten

In vrijwel elk dorp in de gemeente Opsterland zijn dorpssteunpunten. Hier kunt u terecht met allerlei vragen, maar ook als u iemand nodig hebt die u tijdelijk helpt met bijvoorbeeld het gras maaien. 

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? 

Neem contact op met het Gebiedsteam

Of neem contact op met welzijnsorganisatie Code Hans: 

Gemeente Opsterland