De gemeente Opsterland vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan sport en cultuur. Daarom is per 1 december het Volwassenenfonds gestart. Dit fonds maakt het voor inwoners van de gemeente Opsterland die het financieel niet breed hebben, mogelijk om te sporten of cultuur te beoefenen. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie, lesgeld en/of benodigdheden.

Aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor het Volwassenenfonds dan kunt u contact opnemen met  het gebiedsteam via de volgende link.

Contact gebiedsteam

Kent u iemand waarvan u denkt dat deze persoon in aanmerking komt dan willen we u vragen hem of haar te attenderen op het Volwassenenfonds.

Sport

Wat is het bedrag?

Het Volwassenenfonds bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald. Is de aanvraag voor (sport)benodigdheden goedgekeurd? Dan ontvangt de aanvrager een waardebon die kan worden ingeleverd bij een winkel in de buurt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland