Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen dan kunt u een andere kiezer (woonachtig in de gemeente Opsterland) machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

 

Onderhandse volmacht, zie achterzijde stempas

U kunt uw stempas omzetten in een onderhandse volmacht. Vul dan de gegevens van de gemachtigde in en zet uw handtekening op de achterkant van de stempas. Geef daarna uw stempas aan de gemachtigde, met (een kopie van) uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan nu voor u stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • de gemachtigde woont in dezelfde gemeente als u;
  • de gemachtigde kan uw stem alleen samen met zijn of haar eigen stem uitbrengen;
  • de gemachtigde mag niet meer dan twee machtigen aannemen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt dit doen omdat u:

  • een machtiging wilt afgeven voordat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u rond die tijd op vakantie bent;
  • u geen legitimatiebewijs heeft en toch uw stem wilt (laten) uitbrengen.

Om een schriftelijk volmacht aan te vragen moet u het aanvraagformulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' gebruiken. Dit formulier stuurt u naar de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) woonde. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtsbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen. Daarbij gelden de volgende regels:

  • de gemachtigde kan uw stem alleen samen met zijn of haar eigen stem uitbrengen;
  • de gemachtigde mag niet meer dan twee machtigen aannemen.

Het aanvraagformulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' moet uiterlijk 11 maart 2022 bij ons binnen zijn.

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Publiekscentrum
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Aanvraag

Direct regelen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen door met DigiD in te loggen op onze website en een digitale aanvraag voor een volmacht te doen. Dit kan via het formulier 'Aanvraag vervangende stempas of volmacht' (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland