Verzoek wijzigen naamgebruik

Naamgebruik is het recht dat iemand heeft om de achternaam (geslachtsnaam) van de (ex-) huwelijkspartner of geregistreerd partner te gebruiken. U kunt uw naamgebruik door de gemeente laten vastleggen in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van de partner. Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan.

Voorwaarden

Bij naamgebruik kunt u kiezen tussen de volgende vormen:

  • alleen de eigen geslachtsnaam;
  • alleen de geslachtsnaam van de partner;
  • geslachtsnaam van de partner, gevolgd door de eigen geslachtsnaam;
  • de eigen geslachtsnaam, gevolgd door de geslachtsnaam van de partner.

U kunt het naamgebruik na het huwelijk, partnerschap of beëindiging daarvan op ieder gewenst moment veranderen.

Aanvraag

Direct regelen

Bent u inwoner van Opsterland en wilt u uw naamgebruik veranderen? Vul dan het formulier "Verzoek wijzigen naamgebruik" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). De gemeente legt uw naamgebruik in de Basisregistratie personen (BRP) vast. De BRP geeft dit door aan andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland