De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De gemeente is verplicht deze gegevens te gebruiken. Uw gegevens blijven geheim voor bepaalde andere organisaties wanneer u een verzoek geheimhouding persoonsgegevens indient.

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeeft aan bepaalde organisaties? Vul dan het formulier 'Verzoek geheimhouding persoonsgegevens' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Een verzoek geheimhouding persoonsgegevens zorgt ervoor dat de gemeente uw persoonsgegevens niet mag doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven of hiervan op de hoogte bent gebracht.
  • organisaties waaraan de gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland