De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken, bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Het openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is eigendom van de gemeente. Openbaar groen, dat een beperkte functie heeft voor de openbare ruimte en dat direct grenst aan een woonperceel, kan in aanmerking komen voor verkoop aan de eigenaar(-s) van dat perceel.

Voorwaarden

U wilt een strook openbaar groen kopen?

Is er een strook  openbaar groen dat grenst aan uw perceel en wilt u dat graag in gebruik nemen als tuin? Aankoop zou mogelijk kunnen zijn, mits daarvoor goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders wordt gegeven. De verkoopprijs van openbaar groen bedraagt € 75,00 per m² kosten koper (prijspeil 2019). De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

U heeft al een strook openbaar groen in gebruik?

Het komt voor dat er stroken openbaar groen toegevoegd zijn aan de tuin van uw aangrenzende (woon-)perceel. Soms zijn hierover afspraken gemaakt met de gemeente. In andere gevallen willen we dat alsnog officieel regelen. Daarover kunt u dan bericht van ons verwachten of u kunt dit alsnog bij ons melden. Als u geen belangstelling heeft voor aankoop van de gemeentegrond dient u de grond terug te geven aan de gemeente. De grond moet schoon en ontruimd (zonder bouwwerken, bestrating, beplanting en dergelijke) opgeleverd worden. Wij richten de grond dan weer in als openbare ruimte.

Aanvraag

Wilt u een strook openbaar groen kopen dat grenst aan uw perceel? Vul dan het formulier "Aanvraag verkoop openbaar groen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Wij beoordelen vervolgens of u de gewenste strook openbaar groen kunt kopen. Wanneer u huurder bent van een woning, dan komt u niet in aanmerking om grond te kopen. De eigenaar van uw woning kan daarvoor wel in aanmerking komen. De strook openbaar groen die u gekocht heeft, mag u alleen inrichten als tuin. Op deze strook mogen alleen vergunningsvrije bouwwerken worden geplaatst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland