Doet uw politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan helpen wij u graag om uw zichtbaarheid te vergroten. Want u wilt natuurlijk als partij op zoveel mogelijk plekken in Opsterland zichtbaar zijn en dat kan.

Verkiezingsborden in elk dorp

In elk dorp wordt een verkiezingsbord geplaatst. Daarop kunt u een poster en/of pamflet plakken van uw partij. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat de ruimte beperkt is. Alle partijen een redelijke mogelijkheid moeten krijgen op het bord te afficheren, zonder hun posters over die van de andere partijen heen te moeten plakken. Dat betekent dat extreem grote posters niet wenselijk zijn.

We gaan ervan uit dat u uw poster en/of pamflet netjes op het bord zelf plaatst en niet daarbuiten. Op die manier kan de kiezer beter lezen waarom ze het rondje van uw partij rood moeten maken.

Plaatsen aanplakborden verkiezingsposters

 • Bakkeveen, Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)
 • Beetsterzwaag, Hoek Commissieweg / It Merkelân
 • Frieschepalen, Hoek Tolheksleane / De Kolk, op het grasveld bij de school
 • Gorredijk, Hegedyk tegenover de begraafplaats
 • Hemrik, Hoek Binnenwei / Ikesingel
 • Jonkerslân,  Hoek Fûgelsang / Jelle Beenenwei
 • Langezwaag Hoek De Klamp / De Finne, op het grasveld bij de school
 • Lippenhuizen, Hoek De Buorren / Bûkenhage, ter hoogte van de kerk
 • Luxwoude, Bij viaduct A7
 • Nij Beets, Van den Bruggenstrjitte, bij school De Jasker
 • Olterterp, Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek
 • Siegerswoude, Hoek Foarwurk / Bremerwei (shared space kruispunt)
 • Terwispel, Hoek Kolderveen / Bûtewei / Tolhûsleane
 • Tijnje, Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden
 • Ureterp, Hoek Weibuorren / De Gilden
 • Wijnjewoude, Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei

Wildplakken

Onze inwoners wonen niet voor niets in Opsterland. Zij wonen hier in één van de vele authentieke dorpen. Die uitstraling willen we tijdens de verkiezingsperiode ook zo houden. Daarin past het niet dat bomen en gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen en elektriciteitskasten volgeplakt worden met posters. Om van onze prachtige buitenruimte te kunnen blijven genieten wilt u als politieke partij natuurlijk niet een boete en te boek staan als wildplakker.

Openbare buitenruimte

Opsterlanders zijn trots op de groene en veelzijdige gemeente waarin ze wonen en recreëren. In het buitengebied rijden 24/7 automobilisten, fietsers, vrachtwagens, trekkers enzovoorts op de vele B-wegen die Opsterland rijk is. Deze wegen willen we ook tijdens de verkiezingsperiode veilig houden. We vragen u als bewoner in het buitengebied dan ook met klem dat als u op uw eigen terrein verkiezingsuitingen plaatst, u rekening houdt met de verkeersveiligheid rondom uw eigen terrein, en de reclameborden niet plaatst in de buurt van onoverzichtelijke kruisingen of bochten.

Verkiezingsreclame op voorwerpen die niet in eigendom van de gemeente zijn

Wilt u op uw eigen perceel verkiezingsreclame aanbrengen, dat mag. De verkiezingsreclame mag echter in totaal maar 0,8 m2 groot zijn. Dat is ongeveer 40 x 20 cm. In totaal mogen er maar drie posters/reclame-uitingen aangebracht worden. Op die manier proberen we het uiterlijk aanzien van de gemeente niet te veel te vervuilen.

Voor meer details verwijzen wij u naar het Verkiezingsreclamebeleid 2010 (deze kunt u als PDF downloaden onder het kopje 'Verkiezingsreclamebeleid')

Verkiezingsreclamebeleid

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland