De financiële en beleidsmatige kaders worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt daarover ieder jaar verantwoording af aan de raad.

Verantwoording

De verantwoording bestaat uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke verantwoording. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland