De financiële en beleidsmatige kaders worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt daarover ieder jaar verantwoording af aan de raad. U kunt de stukken bekijken via de onderstaande button. 

Meer informatie

Bekijk de stukken

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland