Op deze pagina vindt u bestanden die betrekking hebben op de vaststelling van de verkiezingsuitslag. 

Proces-verbaal van de zitting van het hoofd- en centraal stembureau van Opsterland van 21 maart 2022

Tijdens deze zitting zijn vastgesteld:

  • het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat;
  • het aantal blanco en ongeldige stemmen;
  • de zetelverdeling per partij;
  • de toewijzing van zetels aan kandidaten en de rangschikking per lijst.

Er zijn tijdens de zitting geen bezwaren ingediend.

Vaststelling verkiezingsuitslag

Hier vindt u bestanden die betrekking hebben op de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het betreft:

  • Proces-verbaal model D waarnemersverslag van een mobiel stembureau met beperkte toegang;

Vaststelling verkiezingsuitslag

Hier vindt u bestanden die betrekking hebben op de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het betreft:

  • Proces-verbaal model II met bijlagen per stembureau tellen aantallen stemmen voor alle stembureaus op kandidaatniveau bij centraal tellen

Vaststelling verkiezingsuitslag

Hier vindt u bestanden die betrekking hebben op de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het betreft:

  • Verslag controletelling optellingen
  • Verslag controletelling zetelverdeling
  • Osv4-3 bestand tellingbestand voor analysedoeleinden

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland