Wilt u bij uw woning of bedrijf een in- of uitrit maken naar de openbare weg of wilt u een bestaande in- of uitrit veranderen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Meld dit vooraf bij de gemeente of ga eerst na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Komt een uitweg uit op de provinciale weg, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket, zie Omgevingsloket.

Komt de uitrit niet uit op een provinciale weg, maar op een gemeentelijke weg, dan is het voldoende om hier een melding van te doen bij de gemeente.

De gemeente kan de melding weigeren om de volgende redenen:

  • er mogen geen gevaarlijke of hinderlijke situaties ontstaan voor het verkeer;
  • er mag geen openbare parkeerplaats verloren gaan;
  • het mag niet ten koste gaan van openbaar groen in de gemeente;
  • het mag niet ten koste gaan van het uiterlijk aanzien van de omgeving.

 Houd er rekening mee, dat de afhandeling van de melding 6 weken kan duren.

Het is altijd mogelijk om eerst te informeren of het zin heeft om een melding te doen, mede gelet op uw locatie en de situatie.

Direct regelen

Meld uw plannen bij de gemeente. Vul het formulier 'Meldingsformulier uitweg' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').  

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland