De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte.

Direct regelen

Aanvraag afschrift Burgerlijke stand

Let op: de gemeente werkt alleen op afspraak.

bos Opsterland

Van een akte van de burgerlijke stand kunt u een afschrift of een uittreksel aanvragen. Een afschrift is een kopie van de originele akte. Hierop staan alle gegevens die op de akte staan. U krijgt alleen een afschrift:

  • als de akte over u gaat, of:
  • als u directe familie bent van degene over wie de akte gaat, of
  • als u kunt bewijzen dat u echt een afschrift nodig heeft, of
  • als u een machtiging heeft van degene over wie de akte gaat.

In andere gevallen kunt u een uittreksel aanvragen. Op een uittreksel staan alleen de belangrijkste gegevens uit de akte. Iedereen kan een uittreksel van een akte van de burgerlijke stand krijgen. U moet alleen kunnen aangeven over welke persoon de akte gaat.

Let op: u vraagt een uittreksel uit de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt het uittreksel online aanvragen of langskomen bij het Publiekscentrum. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

SoortPrijs
Uittreksel burgerlijke stand€ 16,60

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland