Bent u statushouder en heeft u geen baan waarmee u in uw eigen inkomen kunt voorzien? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een bijstandsuitkering.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is een tijdelijke uitkering van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat u rond kan komen tot u een betaalde baan heeft waarmee u in uw eigen inkomen kunt voorzien. Als u gebruikmaakt van een bijstandsuitkering, dan moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk een betaalde baan te vinden. De gemeente helpt u hierbij. Omdat u statushouder bent is dit dezelfde begeleider als voor uw inburgering.

Wilt u bijstand aanvragen? Let dan op het volgende:

Voorwaarden

U heeft recht op een bijstandsuitkering als uw inkomen en eigen vermogen (en misschien dat van uw partner met wie u samenwoont) onder bijstandsniveau liggen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld. Ook een auto of een huis worden bijvoorbeeld gezien als eigen vermogen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent achttien jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U ontvangt geen andere uitkering.
  • U hoort niet bij een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen die niet in Nederland mogen wonen.
  • Voor jongeren tot 27 jaar gelden aparte regels. Meer informatie hierover is te vinden op www.werk.nl.

Aanvraag

U vraagt de bijstandsuitkering aan via www.werk.nl. Tegelijk met het aanvragen van de uitkering schrijft u zich als werkzoekende in bij het UWV Werkbedrijf. Het is belangrijk dat u zich direct inschrijft. De datum van inschrijving is namelijk van belang bij het vaststellen van uw recht op een uitkering. Krijgt u binnen een week geen bericht van de gemeente Opsterland, neem dan contact op met het Publiekscentrum via telefoon (0512) 386 222.

Meenemen

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig. Zo kunnen wij vaststellen of u recht heeft op een uitkering. Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een uitnodigingsbrief. In deze brief staat precies wat u mee moet nemen.

Tips

Kijk ook eens op www.antwoordopbijstand.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland