Heeft u onvermijdelijke terugval in uw inkomen door het coronavirus en kunt u daardoor uw woonlasten tijdelijk niet meer betalen. Dan kunt u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. 

Voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor de TONK als:
•    u een inkomensdaling heeft van 30% of meer heeft door corona in januari 2021 ten opzichte van januari 2020;
•    uw inkomen niet te hoog is (een inkomen van meer dan €3.000 per maand telt volledig mee als draagkracht);
•    uw vermogen niet hoger is dan €10.072 voor alleenstaanden of €20.144 voor gehuwden;
•    uw huur of hypotheeklasten minstens €432,51 bedragen per maand bedragen;
•    u niet op een andere manier in deze kosten kan voorzien;
•    u alles heeft gedaan om een beroep te doen op andere regelingen, TVL, NOW, TOZO, AIO. (Als u recht heeft op TOZO moet u dit hebben aangevraagd, wanneer u geen TOZO heeft aangevraagd wordt uw aanvraag afgewezen);
•    de kosten verbonden zijn aan Nederland;
•    u Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld bent en u niet om een andere reden uitgesloten wordt.

Aanvraag

Direct regelen

U kunt digitaal uw aanvraag indienen. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor de TONK. Tips

Tips

Kijk voor tips op www.antwoordopbijstand.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland