Als u een bedrijf heeft en hierbij een terras wilt hebben dat op of aan de openbare weg ligt, dan mag dit als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • het terras mag niet ontsierend zijn voor het straatbeeld;
 • het terras mag geen gevaar of hinder opleveren voor de omgeving;
 • het terras mag niet gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid;
 • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan moet u een ontheffing aanvragen en wordt bekeken of u alsnog een terras kunt exploiteren. Voor inrichtingen waarvoor een Drank- en horecavergunning (DHW-vergunning) is vereist, moet het terras ook vermeld zijn/worden in de DHW vergunning.

terras

Bijzonderheden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • het terras mag niet ontsierend zijn voor het straatbeeld;
 • het terras mag geen gevaar of hinder opleveren voor de omgeving;
 • het terras mag niet gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid;
 • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan moet u een ontheffing aanvragen en wordt bekeken of u alsnog een terras kunt exploiteren. Voor inrichtingen waarvoor een Drank- en horecavergunning is vereist, moet het terras ook vermeld zijn/worden in de DHW vergunning

Meenemen

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

 • de plaats;
 • de data dat het terras open is (terrasseizoen);
 • gewenste openingstijden van het terras;
 • een situatieschets.

Daarnaast kunt u het volgende tonen:

 • een horecavergunning;
 • een identiteitsbewijs.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland