Bent u van plan om verduurzamingsmaatregelen te realiseren voor een dorpshuis, sportvereniging of zwembad? Of heeft u wellicht verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd vanaf 1 januari 2022? Vul dan het aanvraag formulier ‘Aanvraag Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland’ in. Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie. Lees de subsidieregeling goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden:

  • de te realiseren maatregel heeft als doel de energieprestaties van bestaand maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Opsterland te verbeteren;
  • subsidie wordt verstrekt als de energiebesparende maatregel(en) het maatschappelijk vastgoed aantoonbaar verbeterd;
  • de subsidie, bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 40.000;
  • er wordt geen subsidie verstrekt als de subsidie minder bedraagt dan € 400,-;
  • deze subsidieregeling treedt op 1 december 2022 in werking;
  • deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2025 of als de hoogte van het subsidieplafond is bereikt. 

Lees de volledige criteria op: 

Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Opsterland

Aanvraag

Bent u van plan om een verduurzamingsmaatregel te realiseren voor een dorpshuis, zwembad of sportaccommodatie? Vul dan het formulier ‘Aanvraag Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland’ in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland