Wilt u als Plaatselijk Belang, stichting of vereniging een activiteit organiseren om de leefbaarheid en/of sociale samenhang van het dorp te vergroten? Vul dan het aanvraagformulier ‘Aanvraag Subsidie Foar Ús Doarp in. Mogelijk komt u in aanmerking voor deze subsidie.

Direct regelen

Aanvraag subsidie

Tijnje

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie gelden er een aantal voorwaarden:

  • Het initiatief heeft als doel het stimuleren van de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de buurt, wijk en/of dorp in de gemeente Opsterland.
  • Het initiatief is gericht op één of meer van de volgende doelen:
    1. Vernieuwende initiatieven, van-onder-op geïnitieerd, die leiden tot structurele en positieve verandering van de leefbaarheid en woonkwaliteit in de buurt, wijk of dorp;
    2. Initiatieven die de vitaliteit, participatie of sociale cohesie in buurt, wijk of dorp versterken of bijdragen aan het behoud daarvan;
    3. Het activeren van bewoners en het versterken van de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.
  • De subsidie bedraagt 40% van de kosten voor uitvoering van het initiatief, tot een maximum van € 2.500.
  • Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2026 of als de hoogte van het subsidieplafond is bereikt.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het dorpenteam via dorpenteam@opsterland.nl