Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op 16 maart 2022, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit doen we om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Vervroegd stemmen

Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart is voor alle kiezers al een aantal stembureaus open. Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal. De volgende stembureaus zijn op 14 en 15 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend:

Vermelding

Adres

Plaats

Dorpshuis De Buorskip

Vlaslaan 26

Beetsterzwaag

De Skâns

Loaijerstrjitte

Gorredijk

MFC De Wier

De Telle 21

Ureterp

Stembureaus

Op woensdag 16 maart zijn er 18 stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. U mag uw stem uitbrengen op elk stembureau in gemeente Opsterland. 

Vermelding

Adres

Plaats

Gemeentehuis

Hoofdstraat 82

Beetsterzwaag

Dorpshuis De Buorskip

Vlaslaan 26

Beetsterzwaag

Recreatiecentrum Dúndelle

Mjumsterwei 16

Bakkeveen

Dorpshuis De Dobber

De Kolk 1

Frieschepalen

De Skâns

Loaijerstrjitte 2

Gorredijk

Sportcentrum Kortezwaag

Mientewei 2

Gorredijk

Roomskatholieke Kerk

Compagnonsstrjitte 102a

Gorredijk

Ontmoetingskerk

Schansburg 3

Gorredijk

MFC De Bining

Engbert Pierswei 4

Hemrik

Dorpshuis

Paradys 8

Langezwaag

MFA It Kobunderhús

Buorsterwyk 38

Lippenhuizen

Dorpshuis 't Trefpunt

Doarpsstrjitte 9

Nij Beets

Dorpshuis Uthôf

Uthôf 10

Siegerswoude

Us Doarpshûs

Smidte 24a

Terwispel

Dorpshuis De Trekkerstinte

Master Roordawei 3

Tijnje

Gereformeerde Kerk Mounestrjitte

Mounestrjitte 12

Ureterp

MFC De Wier

De Telle 21

Ureterp

MFC De Swingel

Meester Geertswei 4

Wijnjewoude

Mobiel stembureau

Voor de kiezers in de verzorgingstehuizen en woonvormen voor ouderen komt er een mobiel stembureau met beperkte toegang. Beperkte toegang betekent dat dit stembureau alleen toegankelijk is voor bewoners en personeel van de betreffende locatie. Het stembureau zal op diverse locaties voor korte tijd zitting houden. 

Waar is mijn stembureau?

Een stembureau bij u in de buurt, zo gevonden. Kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland