Op woensdag 16 maart is er een mobiel stembureau met beperkt toegang. Het mobiel stembureau gaat op de verkiezingsdag naar verschillende locaties, zodat bijvoorbeeld ouderen dichter bij huis kunnen stemmen. 

Locaties mobiel stembureau

Het mobiel stembureau zal woensdag 16 maart zitting hebben op de volgende locaties:

  • De Lijte, Ureterp (10.00 - 11.00 uur);
  • It Ankerplak, Bakkeveen (11.30 - 12.00 uur);
  • Wâldhûs, Wijnjewoude (12.30 - 13.00 uur);
  • Castanum State, Lippenhuizen (13.45 - 14.15 uur);
  • De Miente, Gorredijk (14.45 - 15.45 uur).

In dit stembureau kan alleen worden gestemd door de bewoners en is dus niet algemeen toegankelijk. Om een goede gang van zaken te garanderen is er een onafhankelijke waarnemer, die verslag zal doen van de zittingen van dit stembureau.

De stemmen van dit mobiele stembureau worden, na de bezoeken op de verschillende locaties, op woensdag 16 maart geteld in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Dit is een telling op partijniveau. De voorlopige uitslag zal na 21.00 uur bekend worden gemaakt. De telling op kandidaatniveau wordt op donderdag 17 maart gedaan tijdens de centrale stemopname in MFC De Wier in Ureterp. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland