Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u diensten, goederen of etenswaren verkopen of aanbieden vanuit bijvoorbeeld een kraam, wagen, stalletje of een tafel, dan hebt u daarvoor een standplaatsvergunning nodig. Dan vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in open lucht staan.

Ook als u gebruik maakt van particuliere grond dient u een vergunning aan te vragen.

Let er dan op dat u vooraf wel (schriftelijke) toestemming hebt van de grondeigenaar.

Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • een vaste plaats op een (jaar)markt (Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en onder g);
  • een vaste plaats op een evenement (Apv, art. 2:24).

De gemeente kan weigeren een vergunning af te geven om de volgende redenen:

  • in het belang van de openbare orde
  • om overlast te voorkomen of beperken
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • de verkeersveiligheid
  • de doelen van een bestemmingsplan

Houd er rekening mee, dat u ook moet voldoen aan eisen uit andere wetten. Denk hierbij aan regels over bijvoorbeeld hinder, overlast en hygiëne.

De standplaats kan alleen gedurende een bepaald periode afgegeven worden.

Let op: vraag de vergunning minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning nodig is aan.

Het is altijd mogelijk om eerst te informeren of het zin heeft om een standplaats aan te vragen, mede gelet op uw gewenste locatie en al aanwezige standplaatsen.

Bovenaan de pagina, bij direct regelen, kunt u het aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u gebruiken voor de aanvraag. In het formulier staan ook de documenten, die bij de aanvraag gevoegd moeten worden om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. De aanvraag kunt u rechtstreeks sturen naar vergunningen@owo-gemeenten.nl, zodat uw aanvraag direct kan worden ingeboekt.

Meer informatie vindt u in het standplaatsenbeleid. Klik hier om het beleid te lezen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland