Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het verkopen en/of aanbieden van goederen, zoals bloemen en planten, vis, oliebollen of diensten, op of aan een openbare weg/plaats met een verkoopwagen, een kraam of een tafel.

Bijzonderheden

We spreken over een standplaats wanneer er sprake is van:

 • een vaste plaats (let op: geen bouwwerk);
 • op een openbare en in de openlucht gelegen plaats;
 • waar goederen of diensten te koop worden aangeboden of goederen worden afgeleverd;
 • gebruik wordt gemaakt van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • een vaste plaats op een (jaar)markt (Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en onder h);
 • een vaste plaats op een evenement (APV, art. 2:24).

Voldoet uw activiteit aan de omschrijving voor een standplaats, dan moet u een standplaatsvergunning aan te vragen (APV, artikel 5:18).

In welke situaties gebruikt u het?

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt buiten de weekmarkten om door ambulante handelaren met (mobiele) middelen, zoals een verkoopwagen of kraam een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen, bijvoorbeeld Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis, haring, oliebollen en kerstbomen.

De standplaats kan gedurende een bepaald seizoen (voor seizoensartikelen), voor bepaalde dagen of voor een bepaalde periode worden aangevraagd. Per aangewezen locatie kunnen 1 of 2 standplaatsvergunningen per dag worden verleend. Informeer daarom eerst bij frontoffice vergunningen of het voor u zin heeft om een standplaats aan te vragen.

Let op:

De standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde stroomvoorziening.

Locaties

Gebieden waar in de onmiddellijke nabijheid ervan standplaatsen zijn aangewezen, zijn:

 • Nij Beets: Parkeerterrein dorpshuis en  Pleintje Gietersewei;
 • Beetsterzwaag: Parkeerterrein Pastorielaan, Parkeerterrein Vlaslaan, Parkeerterrein kantongerecht;
 • Ureterp: Parking Alde Stee - Weibuorren, Terrein videotheek 88, Parkeerterrein C1000, Parkeerterrein Skoalleane;
 • Olterterp: Picknickplaats Poostweg;
 • Frieschepalen: Bij de Rabobank;
 • Siegerswoude: Tegenover café ‘t Foarwurk.

Aanvraag

Let op: vraag de vergunning minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning nodig is aan. 

Direct regelen

 • U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen bij de gemeente (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').
 • Wij kunnen u ook een aanvraagformulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Uw aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, d.w.z. er wordt gecontroleerd of het formulier volledig is ingevuld en er geen gegevens en evt. kopieën ontbreken. Is uw aanvraag niet volledig, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Wanneer heeft u een standplaatsvergunning nodig?

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt buiten de weekmarkten om door ambulante handelaren met (mobiele) middelen, zoals een verkoopwagen of kraam een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen, bijvoorbeeld Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis, haring, oliebollen en kerstbomen.

De standplaats kan gedurende een bepaald seizoen (voor seizoensartikelen), voor bepaalde dagen of voor een bepaalde periode worden aangevraagd. Per aangewezen locatie kunnen 1 of 2 standplaatsvergunningen per dag worden verleend. Informeer daarom eerst of het voor u zin heeft om een standplaats aan te vragen.

Let op:

De standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde stroomvoorziening.

Locaties

De dorpen, waarin standplaatsen zijn aangewezen, zijn:

 • Beetsterzwaag: Parkeerterrein Pastorielaan, Parkeerterrein Vlaslaan, Parkeerterrein kantongerecht;
 • Frieschepalen: Bij de Rabobank;
 • Nij Beets: Parkeerterrein dorpshuis en  Pleintje Gietersewei;
 • Olterterp: Picknickplaats Poostweg;
 • Siegerswoude: Tegenover café ‘t Foarwurk.
 • Ureterp: Parking Alde Stee - Weibuorren, Terrein videotheek 88, Parkeerterrein C1000, Parkeerterrein Skoalleane;

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland