Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het verkopen en/of aanbieden van goederen, zoals bloemen en planten, vis, oliebollen of diensten, op of aan een openbare weg/plaats met een verkoopwagen, een kraam of een tafel.

Bijzonderheden

We spreken over een standplaats wanneer er sprake is van:

 • een vaste plaats (let op: geen bouwwerk);
 • op een openbare en in de openlucht gelegen plaats;
 • waar goederen of diensten te koop worden aangeboden of goederen worden afgeleverd;
 • gebruik wordt gemaakt van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • een vaste plaats op een (jaar)markt (Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en onder g);
 • een vaste plaats op een evenement (APV, art. 2:24).

Voldoet uw activiteit aan de omschrijving voor een standplaats, dan moet u een standplaatsvergunning aan te vragen (APV, artikel 5:18).

Wanneer heeft u een standplaatsvergunning nodig?

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt buiten de weekmarkten om door ambulante handelaren met (mobiele) middelen, zoals een verkoopwagen of kraam een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen, bijvoorbeeld Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis, haring, oliebollen en kerstbomen.

De standplaats kan gedurende een bepaald seizoen (voor seizoenartikelen), voor bepaalde dagen of voor een bepaalde periode worden aangevraagd. Per aangewezen locatie kunnen 1 of 2 standplaatsvergunningen per dag worden verleend. Informeer daarom eerst bij frontoffice vergunningen of het voor u zin heeft om een standplaats aan te vragen.

Let op:

De standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde stroomvoorziening.

Locaties

Plaats

Locaties

Bakkeveen
 • Parkeerterrein aan de Duerswâldmer Wei 2
 • Parkeerterrein (Dundelle) Mjûmster Wei
Frieschepalen
 • hoek Tolheksleane-de Kolk
Gorredijk
 • Lângewal t.o HEMA 
 • Schansburg/hoek Lijnbaan
Hemrik
 • langparkeerplaats Ds. De Boerwei , bij dorpshuis
Langezwaag
 • parkeerstrook Paradys 8
Lippenhuizen
 • openbare parkeerplaats aan De Buorren voor Castanumstate 
Nij Beets
 • parkeerplein, Dorpsstrjitte 9, Dorpshuis ’t Trefpunt
 • parkeerplaats, Gietersewei  naast nr. 1
Olterterp
 • parkeer/picknickplaats Poostwei
Siegerswoude
 • parkeerplaats Foarwurk, Shared-space-plein
Tijnje
 • parkeerplaats Breewei t.o. nr. 19
 • parkeerplaats Breewei t.o. no. 39
Ureterp
 • parkeerplaats, Weibuorren 100
 • parkeerplaats Lijteplein bij nr. 6
Wijnjewoude
 • Merkebuorren, plein muziekkoepel

Aanvraag

Let op: vraag de vergunning minimaal acht weken voor het tijdstip waarop de vergunning nodig is aan. 

Direct regelen

 • U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen bij de gemeente (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').
 • Wij kunnen u ook een aanvraagformulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Uw aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, d.w.z. er wordt gecontroleerd of het formulier volledig is ingevuld en er geen gegevens en evt. kopieën ontbreken. Is uw aanvraag niet volledig, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland