Bent u op zoek naar een (basis)school in Opsterland? In alle dorpen in de gemeente zijn scholen voor basisonderwijs aanwezig. In Gorredijk kunnen leerlingen voortgezet onderwijs volgen. In Beetsterzwaag is een school aanwezig voor speciaal onderwijs.

Basisonderwijs

De christelijke basisscholen in Opsterland zijn verenigd onder het schoolbestuur VCSO (Vereniging Christelijke Scholen Opsterland). Informatie over het christelijke schoolbestuur en de scholen vindt u op de website van de VCSO(externe link). De Gereformeerde basisschool Eben Haëzer is een school voor actief christelijke gezinnen. Meer informatie over deze school vindt u op www.gbsureterp.nl(externe link).

Stichting Comprix is sinds 1 januari 2017 de fusieorganisatie van Stichting Comperio en Stichting PRIMO Opsterland. Stichting Comprix is het bevoegd gezag voor het Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Comprix(externe link).

Voortgezet onderwijs

De Burgemeester Harmsma School is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De onderbouw is voor leerlingen van VMBO tot en met HAVO/VWO. De bovenbouw is voor uitsluitend voor VMBO. Meer informatie vindt u op de website van de Burgemeester Harmsma School(externe link)

Speciaal onderwijs

School Lyndensteyn in Beetsterzwaag is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u op de website van School Lyndensteyn(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland