De openingstijden van bruggen en sluizen in het Polderhoofdkanaal worden in het komende vaarseizoen verruimd. Recreatievaart is deze zomer mogelijk tot in de avonduren.

De gemeenten Opsterland en Smallingerland komen hiermee tegemoet aan verzoeken van Plaatselijk Belang Nij Beets en Dorpsbelangen De Veenhoop. In voorgaande seizoenen was de doorgang van bruggen en sluizen voor boten na half vijf ‘s middags gesperd.


In het komende vaarseizoen, van 15 mei tot en met 15 september, is het Polderhoofdkanaal open van ‘s ochtends 09.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur. Ook op zondagen. Voor de inwoners van de dorpen langs het kanaal en voor recreanten wordt het nu gemakkelijker om langere routes te varen. De aangepaste tijden sluiten ook aan op de brugtijden in Grou en Akkrum.

Schakel Turfroute

“We doen er alles aan om de pleziervaart zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te maken,” motiveert wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland. “Voor onze inwoners en voor recreanten die via de Turfroute het Polderhoofdkanaal kiezen.”

Volgens wethouder Felix Van Beek van de gemeente Smallingerland vormt De Veenhoop een aantrekkelijke schakel tussen de Nationaal Park De Alde Feanen en Zuidoost-Friesland. “Het dorp is een volwaardige entree naar De Turfroute.”