De belangrijkste maatregel is dat handelsreclame/reclameborden alleen nog in winkelgebieden zijn toegestaan.

De nieuwe reclamerichtlijnen zijn tot stand gekomen door uitgebreid contact met de Plaatselijke belangen en ondernemersverenigingen in Opsterland. 

De tijd tot juli 2020 wordt beschouwd als een overgangsperiode. Dit betekent dat de reclame die in 2019 nog wordt geplaatst, maar niet past binnen de nieuwe richtlijnen, nog wel mag blijven staan. De eigenaren van de borden worden hier wel op geattendeerd. 

Vanaf juli 2020 worden de richtlijnen actief en mogen deze borden dus niet meer worden geplaatst.

Wilt u meer informatie over de reclamerichtlijnen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Onderzoek naar digitale welkomstborden

Uit sommige reacties kwam de wens naar voren om digitale welkomstborden te plaatsen bij de toegangswegen van dorpen. Wij hebben besloten om deze wens, samen met belangstellenden en een extern bureau, verder te onderzoeken. Hierover wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Reclamerichtlijnen openbare ruimte

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland