Ondernemers in Gorredijk betalen reclamebelasting als zij reclame-uitingen hebben die vanaf de weg zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld voor een logo op het pand of een reclamebord op de stoep.

Ondernemersfonds Gorredijk

De WHI en OKO uit Gorredijk hebben aan de gemeente gevraagd om een ondernemersfonds te starten met als doel het economisch functioneren van het centrumgebied nieuwe impulsen te geven. Dit fonds wordt financieel gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Voor het beheer van de gelden is Stichting Ondernemersfonds Gorredijk opgericht.

Met het geld uit het fonds organiseren de ondernemersverenigingen in het centrum allerlei activiteiten, bijv. sinterklaasintocht, promotie onderlinge acties, verlichting en bloembakken centrum etc.

Hoogte van de reclamebelasting

De hoogte van de reclamebelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfsgedeelte van het pand.

Tarieven reclamebelasting 

WOZ-waarde

Tarief reclamebelasting

€ 0 - € 50.000

€ 150

€ 50.000 - € 100.000

€ 250

€ 100.000 - € 200.000

€ 350

€ 200.000 - € 350.000

€ 450

€ 350.000 - € 500.000

€ 550

€ 500.000 - € 750.000

€ 650

€ 750.000 of hoger

€ 750

Betaling van de aanslag

Op de achterzijde van het aanslagbiljet is aangegeven hoe u de aanslag kunt betalen. Als u de gemeente gemachtigd heeft om de belastingen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan geldt dat ook voor deze aanslag. De afschrijving vindt plaats aan het eind van de maand. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u gebruik maken van de gegevens op de aanslag.

Kwijtschelding

U kunt voor de reclamebelasting geen kwijtschelding krijgen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de achterzijde van het aanslagbiljet is vermeld hoe u dit moet doen.

Meer informatie

De opbrengst van de reclamebelasting gaat vrijwel volledig (als gemeentelijke subsidie) naar de Stichting Ondernemersfonds Gorredijk. De stichting gebruikt de subsidie voor gezamenlijke evenementen en activiteiten in Gorredijk. In de verordening  “Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk” staat alle informatie over de reclamebelasting in Gorredijk.

Voor meer informatie over de reclamebelasting kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum via telefoonnummer (0512) 386 222.