Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. 

Wat doet de griffie?

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het inspreken, een burgerinitiatief indienen, etc.? Kijk ook bij ‘Uw invloed’ voor meer informatie.

Contact met de griffie

Heeft u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht of het burgerinitiatief? 

Neem gerust contact op met de griffie:

Laura Meijer (Griffier) en Ruerd de Haas (Raadsadviseur) via telefoonnummer 0512 386 333 of e-mail griffie@opsterland.nl

Griffiemedewerker Ruerd de Haas

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeenteraad raadzaal