Relevante partners

Wij willen er zoveel mogelijk zijn voor onze ondernemers. Daar is veel kennis en informatie voor nodig. Daarom werken wij samen met andere organisaties om deze kennis uit te wisselen. Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante partners waarmee wij samenwerken. 

Weet u niet bij wie u moet zijn?

Voor de gemeente kunt u de bedrijfscontactfunctionaris als startpunt gebruiken. Buiten de gemeente kan eerstelijnsloket YnBusiness u het beste doorverwijzen. Ook heeft YnBusiness specialisten in huis voor advies. Deze diensten worden gratis aangeboden aan Friese ondernemers. 

Gemeente Opsterland