Overal in Opsterland is het gratis parkeren. Daarom kunt u ook geen parkeervergunning of parkeerontheffing aanvragen. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen voor kortparkeerders worden ingenomen door langparkeerders geldt in en rond de Hoofdstraat in Beetsterzwaag en in het centrum van Gorredijk een blauwe zone. 

Wat is een blauwe zone?

U herkent de blauwe zone aan de borden aan het begin en het einde van de zone. U mag alleen parkeren in de parkeervakken met een blauwe lijn. Parkeren op die parkeerplaatsen is gratis met een blauwe parkeerschijf. De maximale parkeertijd (één, twee of drie uur) staat op de borden aangegeven. Op de schijf geeft u het tijdstip aan waarop u begint met parkeren. Dit geldt op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. In Gorredijk moet u ook op vrijdagavond (koopavond) de blauwe schijf tot 21.00 uur gebruiken. Buiten deze dagen en tijden is parkeren vrij. De parkeerschijf moet u goed zichtbaar achter de voorruit van de auto plaatsen.

Parkeercontroles

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voeren parkeercontroles uit. Gecontroleerd wordt op een (correct ingestelde) blauwe schijf en of een auto niet te lang of verkeerd geparkeerd staat. Bij een parkeerovertreding kunnen onze BOA's een boete uitschrijven. Riskeer geen boete en hanteer de regels voor de blauwe zones. 

U heeft een parkeerboete gekregen, wat nu?

Als u een parkeerboete onder uw ruitenwisser vindt, heeft u een parkeerovertreding begaan. U krijgt binnen enkele weken de parkeerboete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) thuisgestuurd. Dit is een brief met gegevens over uw overtreding en de boete die u hiervoor moet betalen. Bij de brief zit een acceptgiro waarmee u de boete kunt betalen. 
Lees hier het meest actuele boetebedrag.(externe link)

Als u het niet eens bent met een parkeerboete, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de acceptgiro schriftelijk beroep aantekenen bij de officier van justitie. Het adres staat vermeld op de acceptgiro.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland