Als er iemand overlijdt, dan moet daarvan aangifte worden gedaan bij de gemeente. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op. Ook zorgt de gemeente dat het bevolkingsregister wordt aangepast.

Meenemen

  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt)
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door de officier van justitie
  • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  • Indien er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van de overlijdensgegevens

Kosten

De aangifte van overlijden kost niets. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Bijzonderheden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? U kunt dat hieronder doen.

Maak direct online een afspraak

Vlinder begraafplaats Beetsterzwaag

Informatie voor artsen

Er zijn standaardformulieren voor de verklaring van overlijden (natuurlijke dood) vastgesteld. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland