Per 1 januari 2022 telde de gemeente Opsterland 29.770 inwoners.

Inwoneraantallen per dorp

De 29.770 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen. Per dorp zijn de inwonersaantallen als volgt:

 • Bakkeveen: 1.884
 • Beetsterzwaag: 3.650
 • Frieschepalen: 996
 • Gorredijk: 7.314
 • Hemrik: 770
 • Jonkerslân: 287
 • Langezwaag: 1.046
 • Lippenhuizen: 1.323
 • Luxwoude: 437
 • Nij Beets: 1.636
 • Olterterp: 71
 • Siegerswoude: 840
 • Terwispel: 1.014
 • Tijnje: 1.547
 • Ureterp: 4.902
 • Wijnjewoude: 2.053