Per 1 januari 2021 telde de gemeente Opsterland 29.788 inwoners.

Inwoneraantallen per dorp

De 29.788 inwoners zijn verspreid over 16 dorpen. Per dorp zijn de inwonersaantallen als volgt:

 • Bakkeveen: 1905
 • Beetsterzwaag: 3605
 • Frieschepalen: 1013
 • Gorredijk: 7409
 • Hemrik: 758
 • Jonkerslân: 295
 • Langezwaag: 1045
 • Lippenhuizen: 1299
 • Luxwoude: 434
 • Nij Beets: 1671
 • Olterterp: 79
 • Siegerswoude: 834
 • Terwispel: 1004
 • Tijnje: 1530
 • Ureterp: 4858
 • Wijnjewoude: 2049